top of page
Търсене
  • Снимка на автораЕкатерина

Защо детето на съседката и « една моя позната » не са критерий и какво е нормалността


Какво е нормалността?

Майките често се притесняват дали дадено нещо, свързано с детето им е « нормално ». Всъщност нормалността не е точка. Тя е линия. В средата на тази линия е средната статистика. Всичко, което е около нея е нормално. Нетипично поведение е това, което е достатъчно отдалечено по линията от средната статистика. То не крие непременно патология и с малка помощ, детето може да се придвижи по линията към златната среда.

Като патологични са смятани поведение или ситуация, при които:

има нещо твърде силно изразено или съвсем недостатъчно изразеноима пълен разрез с общоприетото и очевидно неприспособяване към средатанещо кара индивида да страда и му пречи да функционира правилно


Какво е средната статистика?

Всеки от нас е получавал в отговор на свои притеснения, а понякога дори и без да е питал, примери с детето на съседката, една позната или « една майка от класа на сина ми ». Защо тези единични примери не са никакъв критерий?


Освен описаната преди методика за провеждането на експеримент, има и други начини за определяне на закономерности - чрез статистика.


Най-общо казано се взима много голяма група хора, за да се измери даден показател (напр. коефициент на интелигентност). Всички те минават определен тест, който измерва това, което ни интересува. Схематично казано, резултатите се делят на броя на участниците и се намира средната стойност, която става критерий за « нормалност » (норма). Когато после се прави тест за интелигентност, всеки резултат, който е твърде отдалечен от тази средна стойност се смята за отклонение (в едната или другата посока).


Тук е много важно колко голяма е групата, върху която е правено замерването. Резултатите на група от 2500 човека са много по-богати и показателни, от резултатите на група от 15 човека. А един или трима, нямат абсолютно никаква статистическа стойност и това, че при тях е така не означава абсолютно нищо и не дава гаранция за нищо.


Ето защо, детето на съседа или на най-близката приятелка не е достатъчно голяма представителна извадка, за да се направят изводи кое е нормално и как трябва да стоят нещата.

Винаги, когато четете даден резултат, погледнете размера на групата. Ако той не е достатъчно голям, имайте едно наум.


Който иска да търси по-нататъшна и задълбочена информация по каквато и да е тема и да провери дадена съставка в храната, в лекарствата, дадено поведение или какво и да е твърдение, може да хвърли едно око на научните публикации по темата, която го интересува.Как се чете научна статия?

Научните изследвания представят резултатите си в научни статии, които винаги са написани в определен, един и същи ред. Статиите обикновено се публикуват от научни издания, специализирани в дадена област. За да бъде публукувана, статията минава щателна проверка от специалисти в областта, за да се провери дали експериментът отговаря на условията описани в предната ми статия.


Когато видите публикация в пресата или някой въпрос ви вълнува по-задълбочено, можете да потърсите в базите с научни данни какви изследвания са проведени по въпроса и какви резултати са дали те.


За да не се губи излишно време при четене на научни статии, можете да използвате следната система:

  • Прочетете обобщението - то е само един параграф и е винаги в началото. От него веднага ще добиете представа дали статията се отнася за точно това, което ви интересува. Там с три изречения е описано за какво става въпрос и какъв е резултатът.

  • Ако статията ви е заинтересувала, прочетете края на въведението (introduction). Там ще откриете какви са хипотезите.

  • Прочетете заключението (discussion). То е резюме на получените резултати.

Ако тези три точки са събудили у вас интерес, можете да се посветите на цялата статия. Но обикновено, ако самите вие не трябва да пишете научен труд, те дават достатъчна представа за проблемът, който ви интересува.


Повечето научни статии са платени, но обобщението е винаги свободно достъпно, а в него са казани накратко резултатите.

Ето някои бази данни за научни статии:

  • scholar.google.com

  • cairn.info (fr)

  • sciencedirect.com

  • onlinelibrary.wiley.com

И не забравяйте: винаги гледайте върху колко голяма група хора са направени заключенията.

49 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Многоезичие

Comentarios


bottom of page