top of page

Представяне

Екатерина Манчинели

Предлагам ви помощта си за преодоляване на моментни трудности, както и за дългосрочна терапия. Готова съм да ви изслушам в атмосфера на доброжелателност, без да съдя това, което сте готови да споделите с мен, уважавайки изцяло вашия терапевтичен ритъм и в условията на пълна професионална тайна. 

Работя с възрастни, а обучението ми засяга също области като преживяванията на бъдещата майка, свързани с бременността и очакването на дете, когнитивното и емоционално развитие на детето, детски психопатологии, развитието на личността, на приятелските и любовни отношения на детето, хранителното му поведение, отношенията между братя и сестри, родителската двойка и хомосексуалното родителство. 

 

Кабинетът ми се намира в Дъблин, но когато характерът на трудностите го позволява, правя консултации он лайн (Skype, Messenger, WhatsApp). Сеансите са с продължителност 50мин.

Обучение и професионален опит

2017 - Досега

Свободнопрактикуващ психолог

2014-2015

Стажант - психолог, Референтен Център за Синдрома на Турет,  Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

2017-2019

Специализация по семейни системични терапии, Association de Thérapie Familiale par Phases - Carole Gammer, Paris

2016-2017

Мастер по психология на децата, подрастващите и институциите, Université Paris 10, Франция

2016-2017

Психолог - стажант, Отделение по Обща педиатрия и Референтен Център за Синдрома на Пиер Робин и хранителни затруднения, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris, Франция

2013-2014

Бакалавър по психология, Université Paris 10, Франция

2013-2014

Стажант - психолог, Асоциация A3N, подкрепа и придружаване на бъдещи майки, Issy-les-Moulineaux, Франция

2013-2014

Стажант - психолог, Детски Градини « Зеленото влакче » и « Балончето », Issy-les-Moulineaux, Франция

2015-2016

Стажант - психолог, Център за защита на майките и децата, PMI, Chaville, Франция

bottom of page