top of page
01.

Грижата за децата често започва с подкрепа на родителите им. Ако сте изправени пред нуждата да говорите с някой за притесненията си, свързани с някои страни на родителството, на ваше разположение съм да ви изслушам и да ги обсъдим заедно.

Ще ви ориентирам за двигателното, когнитивно и афективно развитие на детето и ще ви помогна сами да откриете възможности за преодоляване на конкретните трудности с временен характер, както и да намерите подходящо решение за тях.

Предлагани услуги

02.

Да станеш майка е не само физически, но и психичен феномен. Събитие, от което няма връщане назад и което може да донесе със себе си уязвимост, съмнения и притеснения. За бъдещата майка, раждането е и като прераждане на самата нея, след което тя никога вече няма да бъде същата. 

Понякога забравени трудности оживяват, понякога историята се повтаря…

 

В този особен момент от живота на една жена, когато всичко се пренарежда, ви предлагам своята подкрепа, за да подготвите възможно най-спокойно посрещането на детето си и първите месеци след това.

03.

« Дете, което да е съвсем само, не съществува» , казва големият Уиникът. То винаги е част от пъзела на семейството. Много често, при деца без психопатология, а просто с трудности от различен характер, една положителна промяна в семейните отношения, схемите на общуване и начинът, по който семейството се отнася към емоциите, влияе благотворно на детето и трудностите избледняват прогесивно.

 

Системичните семейни терапии предлагат множество леки и приятни психотехники, чрез които да се направи фин и задълбочен анализ на семейната система, да се открият точките на нарушено равновесие и да се работи в посока на неговото възстановяне, което има благотворно влияние не само върху детето, което е обект на консултацията, но и върху всички останали членове на семейството.

04.

Няма по-успокояваща гледка за семейството от дете, което се храни добре, с апетит и удоволствие. Хранителните трудности и разстройства, често се побират в един израз : « Нищо не яде! »

Предлагам обстоен анализ на детето, вземайки предвид поведението и сензорните му особености в контекста на семейството.

 

Храненето е комплексно поведение, което включва почти всички сетива: зрение, обоняние, вкус и осезание. При хранително разстройство, още при вида на шишето или лъжицата, детето се върти на стола, дърпа се, върти глава, за да избегне лъжицата, стиска уста, плаче…

От изключителна важност е да се тръгне от това, което е приемливо за него в сетивно и вкусово отношение, за да се върне удоволствието на детето да докосва или да бъде докосвано, да се движи и разбира се - да опитва храна.

Основната цел на консултациите  е, чрез прогресивна и добре премерена стимулация, да се помогне на детето постепенно да отпусне защитното поведение, свързано с чувстителните за него зони и да започне да възприема сетивните усещания като носещи удоволствие. 

05.

Родителството е процес. Никой не се ражда такъв, а постепенно постоянното  присъствието на детето и новите изисквания, наложени по естествен начин от него, въвеждат възрастният в света на родителството. 

 

Да си родител не е лесно, а още по-трудно е да си родител с хомосексуална ориентация в свят, който е хетеронормативен. Това често е сериозен източник на стрес, тревожност, чувство за вина, страх от мнението на останалите и пр.

 

Малко са научните изследвания в областта на хомосексуалното родителство и повечето от тях включват двойки жени, но това, което за момента е потвърдено със сигурност, е че развитието на децата на такива двойки не се различава по нищо от развитието на децата на смесените семейства. 

 

Поради липса на достатъчно информация по темата, психолозите все още не са достатъчно обучени за консултиране на хомосексуални родители, но съм на ваше разположение, да ви изслушам, да работя с вас и заедно да открием ресурсите, които биха ви помогнали да се справите с трудностите си. 

bottom of page